Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike- “Ujë për të Gjithë”

Friday, 8 November, 2019

Tema kryesore e Konferencës është “Ujë për të Gjithë”.

Paralelisht me Konferencën, organizohet Ekspozita e përbashkët me pjesëmarrjen e kompanive të sektorit privat, të cilat ofrojnë produkte, teknologji dhe shërbime për sektorin e ujit.

KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PERBASHKET BALLKANIKE

 SHUKALB - SHUKOS 2019

6 - 8 nëntor 2019,
Prishtinë, Kosovë