"SFIDA E UJIT TE NDOTUR" - Konferenca dhe ekspozita e perbashket Ballkanike.

Friday, 3 November, 2017

KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PERBASHKET BALLKANIKE "SFIDA E UJIT TË NDOTUR" 

1-3 Nentor 2017,
Prishtine KOSOVE.