"Uji dhe Natyra" - Konferenca dhe Ekspozita e Perbashket Ballkanike 2018

Friday, 9 November, 2018

"Uji dhe Natyra"
Konferenca dhe Ekspozita e Perbashket Ballkanike - SHUKALB

7-9 Nentor 2018
Tirane, Shqiperi.