Uji

Pompat, valvolat, gypa, rakorderi, matësa , sisteme PLC dhe sistemet për aplikimet e ujit

Si një furnizues sistemesh i besueshëm NOVAMAT i ofron klientëve të saj konsulta ekspertësh për pompa të përshtatshme, valvola dhe për sisteme për aplikimet e ujit.

NOVAMAT ofron zgjidhje ideale për:


Nxjerrjen e ujit

NOVAMAT ofron teknologji inovative për nxjerrjen e ujit dhe manaxhimin e ujërave nëntokësorë. Produktet tona transferojnë ujin në mënyrë të besueshme dhe efikase.


Trajtimi i ujërave

NOVAMAT lidh progresin teknik me përfitimet e konsumatorëve me shumë vite përvojë në trajtimin dhe kondicionimin e ujit, si edhe në neutralizimin e kripërave në ujërat e kripur.


Transportimi i ujërave

NOVAMAT me produktet e saj të besueshme siguron transportin e ujit dhe shpërndarjen e ujit.

Produkte Uji

TRANSPORTI I UJIT / AKTUATOR VALVULE

TRANSPORTI I UJIT / FILTRA

TRANSPORTI I UJIT / NIVELTREGUES

TRANSPORTI I UJIT / POMPA